Czujny drukarz

Praca w drukarni pod żadnym pozorem nie może się stać pracą wykonywaną "na pamięć". Dzieje się tak nie tylko ze względu na dość poważne konsekwencje, jakie wyciągane są w chwili zaniedbania i niedopilnowania przez drukarza kolejki wydruku, ale także poprzez sam fakt, jak bardzo niebezpieczna jest praca drukarza. Nie każdy człowiek zdaje sobie bowiem sprawę z faktu, że prasa drukarska potrafi być śmiertelnym zagrożeniem dla jej użytkownika, a to oczywiście za sprawą jej potężnych rozmiarów, a także bezlitosnego zaprogramowania, które nie ulega właściwie żadnej zmianie, bez względu na czas wykonywanej pracy. Otóż jeśli drukarz nie zachowa odpowiedniej ostrożności w trakcie wykonywania sowich obowiązków służbowych, to nie ma opcji, by udało mu się z ewentualnej kolizji z maszyną wyjść bez szwanku. Może bowiem się oczywiście stać tak, że w miarę szybko drukarz zorientuje się, że właśnie dzieje się coś złego, lub nieprawidłowego i dość błyskotliwie zareaguje na zaistniała sytuację, zagrażającą życiu. Są jednak takie chwile, w których nie ma czasu na zastanawianie się i drukarz zostaje poszkodowany przez prasę drukarską. Niestety, ale bardzo często tego typu dramatyczne sytuacje zdarzają się w chwilach, gdy drukarz pozwoli sobie uśpić własną czujność zawodową i zapomina o ewentualnym ryzyku, związanym z wykonywaniem przez siebie określonego, tego bardzo odpowiedzialnego zawodu w drukarni.

Comments are closed.